sport coaching

Sport coaching is een kortdurende en doeltreffende methode om prestatieblokkerende negatieve gedachten van een topsporter om te vormen tot positieve gedachten. Sportprestaties kunnen hierdoor aanzienlijk verbeteren!

Veel topsporters hebben last van faalangst. Hypnose is bij uitstek een geschikt en bruikbaar medium hiervoor. Faalangst heeft een directe relatie met zelfvertrouwen. Positieve gevoelens van (sport)kracht lijken gekoppeld aan (faal)angst van de sporter: hij of zij is bang de gewenste en verwachte prestatie niet neer te kunnen zetten, te vallen, of anderszins een fatale fout te maken in wedstrijden.

Hypnose, of zelfhypnose, kan de sporter leren omgaan met deze (faal)angst door zichzelf in, tijdens en na de betreffende gewenste (wedstrijd)situatie zijn eigen succes te visualiseren en zich mentaal te programmeren op bijvoorbeeld “ik kan het” of “ik ben een winnaar”. Deze techniek wordt ook wel Mental Rehearsel genoemd.