mijn visie

Het naar boven brengen en inzetten van het eigen kunnen, de eigen creativiteit en het eigen veranderingsvermogen geeft snel én duurzaam resultaat. Een snelle en tevens doeltreffende ondersteuning van mijn cliënten wordt versterkt door een gerichte inzet van elkaar versterkende therapieën/behandelvormen versnelt het proces en verduurzaamt de uitkomst. Ik wil en kan dit bieden. Ik bied professionele ondersteuning en ben een ervaren en breed opgeleide therapeute.