kennisartikelen

Sinds de Olympische Spelen van 1968 is maakten topsporters gebruik van sportpsychologische technieken. Men begreep dat een topprestatie bepaald wordt door mentale factoren. Volgens de Amerikaanse sportpsycholoog Mahoney wordt het onderscheid tussen twee topsporters voor slechts 20% bepaald door fysieke kwaliteiten en voor 80% door mentale kwaliteiten.

Het uitgangspunt daarbij is dat er vier groepen van factoren zijn die samen bepalen hoe goed een sporter presteert: fysieke, technische, tactische en mentale factoren. Mentale factoren die invloed kunnen hebben op de prestatie van sporters, danser en performers zijn bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, aandacht, concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen, mentale weerbaarheid, omgaan met tegenslagen (Coping), (faal)angst en performance/wedstrijdspanning . In teams komen daar elementen bij als: collectief zelfvertrouwen, groepscohesie, cultuur, communicatie en leiderschap (autonomie van de coach en groepsleden).

lijn