psycho analytische hypnotherapie

Hypnotherapie is een efficiënte behandelmethode bij zowel psychische als lichamelijke klachten.

De meerwaarde van Psycho Analytische Hypnotherapie, die zich onderscheidt van de ‘gewone’ hypnotherapie, is dat deze dieper op de psyche van jou ingaat door middel van een innerlijk onderzoek dat door deskundige vraagstelling van de therapeut op gang wordt gebracht. Problemen moeten bij de wortel onderzocht en geheeld worden. Door het (her)ontdekken van je eigen mogelijkheden, je eigen creativiteit en nieuw verkregen inzichten ben je beter in staat om de uitdagingen in je leven te aan te gaan en problemen het hoofd te bieden.

Lees meer…

trance

De Britisch Medical Association geeft de volgende definitie van hypnose/trance: “Hypnose is een tijdelijke toestand van gefocuste aandacht bij de patiënt, een toestand waarin verschillende verschijnselen spontaan of als reactie op verbale of andere prikkels kunnen optreden”. Een hypnotische trance wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel om direct bij het gevoel te komen en de onderliggende, onbewuste blokkades. Binnen de hypnotherapie bestaan verschillende trance technieken: o.a. visualisatie, regressie, reïncarnatie, rebirthing, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose e.d. Deze werken allen door het activeren van de rechter hersenhelft, waardoor het analytische denken niet in de weg zit.

Lees meer…