coaching

Coaching kan worden ingezet om vorm te geven aan nieuwe inzichten en doelen, door therapie of op andere wijze verkregen, en die praktisch in te zetten. Ik help je als het ware de meegekregen “theorie” om te zetten naar de praktijk van je leven. Je weet hoe het moet, maar je hebt in het begin een steun in de rug nodig om de daad bij het woord te voegen. Onbewuste overtuigingen of gebeurtenissen uit je verleden, problemen waar je niet mee om wist te gaan, al deze zaken hebben je waarschijnlijk al lange tijd belemmerd. Als blokkades via therapie of anderszins zijn weggehaald en je inzicht in jezelf hebt gekregen, moet je de volgende stap nemen: het toepassen. Coaching is dan dat steuntje in de rug, de mogelijkheid even terug te koppelen hoe je nú in je leven staat. Soms willen oude blokkades nog een beetje de kop opsteken, soms voel je je nog wat onzeker. Coaching helpt je hiermee omgaan. Het verstevigt en verankert hetgeen je geleerd hebt over jezelf. Het helpt je handen en voeten te geven aan wat in woorden tijdens een therapie is besproken ten aanzien van je eigen kracht, creativiteit en kunnen.

coaching kan ingezet worden bij:

 • onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen
 • het omgaan met (faal)angst
 • het omgaan met stress
 • het vinden van een balans tussen werk en privé
 • het je focussen op te behalen doelen
 • inzicht verkrijgen in je intrinsieke drijfveren en motivatie
 • het omgaan met ‘lastige’ personen, bijvoorbeeld op het werk
 • je assertiever op te stellen
 • hindernissen die je beletten gelukkiger te leven
 • het omgaan met vastgeroeste innerlijke overtuigingen die je belemmeren in werk of privé
 • algemene vragen over zin- en betekenisgeving, oftewel: levensloopvragen.